ارسال مقاله

این مجله در حال حاضر مقاله نمی‌پذیرد

چک‌لیست آماده‌سازی برای ارسال مقاله

به‌عنوان مرحله‌ای از روند ارسال مقاله ، لازم است که نویسندگان از مهیا بودن اقلام مختلف برای ارسال مقاله اطمینان حاصل کنند. برای این کار لازم است که اقلام موجود در چک‌لیست زیر را بررسی نموده و در صورت مهیا بودن جلوی آن تیک بزنند.
  • مقاله ارسالی قبلاً چاپ نشده و هم در هیچ مجله دیگری تحت داوری برای چاپ نمی‌باشد.
  • فایل متن مقاله ارسال شده به فرمت doc یا docx (نگارش شده توسط نرم افزار مایکروسافت ورد) می‌باشد.
  • منابع با فرمت APA در متن مقاله و در انتهای مقاله ذکر شده است.
  • متن مقاله بر طبق اصول مقاله نویسی و مرجع نگاری اشاره شده در راهنمای نگارش مقاله می باشد.

راهنمای نویسندگان

متن مقاله بر طبق اصول مقاله نویسی و مرجع نگاری اشاره شده در راهنمای نگارش مقاله می باشد.

بیانیه محرمانگی

نام‌ها و ایمیل‌های وارد شده در سایت مجله، فقط در اهداف بیان شده بکار می‌رود و در دسترس هیچ شخص یا سازمان دیگری قرار نخواهد گرفت.