ثبت‌نام

پروفایل
تمایل دارید که در کدام یک از مجلات این سایت ثبت‌نام کنید؟
 • کنفرانس ملی کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت کسب و کار
  درخواست نقش های زیر.
 • کنفرانس ملی روندهای نوین مدیریت کسب و کار در حوزه بین الملل
  درخواست نقش های زیر.
 • کنفرانس ملی روندهای نوین در مدیریت برند، تبلیغات، بازاریابی و رسانه
  درخواست نقش های زیر.
 • کنفرانس ملی مدیریت کسب و کار هوشمند و علم داده در کسب و کار
  درخواست نقش های زیر.
 • کنفرانس ملی روندهای نوین در مدیریت صنعتی، تولید و عملیات
  درخواست نقش های زیر.
 • کنفرانس ملی روندهای نوین در مدیریت مالی، اقتصاد و حسابداری
  درخواست نقش های زیر.